Květen 2008

nj

14. května 2008 v 20:56 | Horse-boy
nj

Ufonek

14. května 2008 v 19:36 | Horse-boy |  ..::Úvod::..
Ufonek.net - váš svět zvířátek

Diplom od ---

5. května 2008 v 21:40 | Horse-boy |  ceny
ooo díííky moc

Jak vypadá zdravý kuň

5. května 2008 v 18:12 | Horse-boy |  uvoood
Jak vypadá zdravý kůň
-jasné oko,zvídavý pohled a zájem o okolí
-teplota se pohybuje mezi 37,5 až 38,5°C
-teplota je všude stejná,jenom uši a končetiny jsou chladnější
-sliznice nozder a spojivek je růžová a vlhká
-kůň žere s chutí(pokud krmení nechce,zkontrolujeme ho,jestli není plesnivé!)
-dýchá klidně a pravidelně(počet dechů za minutu je 9 - 15)
-bez problémů se vyprazdňuje a ve velkých dávkách.Barva trusu se mění v závislosti na složení krmené dávky,ale normální je tmavě zelená až tm. hnědá
-srst je hladká a lesklá
-zdravý kůň se pohybuje plynule na pevných nohou
Zdroj : encyklopedie koní a poníků

Úzdění koně

5. května 2008 v 18:10 | Horse-boy |  uvoood
UZDĚNÍ KONĚ
1.Zapnutí udidla:
Levý palec vlož do koutku huby koně (zvíře ji otevře) a šetrně zasuň udidlo.
2.Přes uši:
Nátylník přetáhni za uši tak daleko,aby se obě nacházely v prostoru mezi nátylníkem a čelenkou.Tento úkon vždy prováděj opatrně,neboť kůň je na uších dosti citlivý. Kštice splývá volně přes čelenku.
3.Upínání řemenů:
Postupně zapni nánosník a podhrdelník.Nesmí však být utaženy příliš těsně.(Pod řemeny by mělo být možné volně zasunout dva prsty.)
SEJMUTÍ UZDEČKY:
Před sejmutím uzdečky na krk koně volně pověs ohlávku.Teprve potom rozepni nánosník a podhrdelník.Jednou rukou uchop otěže a nátylník a přehni je směrem dopředu (před oči).Kůň sám uvolní stisk udidla,které potom snadno vytáhneš z tlamy.Dávej však pozor,aby se zvíře náhodou neudeřilo do zubů.
Zdrojííík=2D3

Zuby

5. května 2008 v 17:51 | Horse-boy |  uvoood
Zdraví a kondice koně jsou do značné míry závislé na stavu jeho chrupu. Celulóza v přijatém krmivu není štěpena žaludečními šťávami, ale teprve bakterie slepého střeva a výdutě tlustého střeva - lačníkovou a tračníkovou slohou. Pokud však kůň přijatou potravu dostatečně nerozžvýká (nerozmělní v hustou kaši), nejsou ani bakterie schopné celulózu využít. Trávení potom nepřináší patřičný efekt (vláknina je z těla vylučována nestrávená). Špatný stav chrupu byl pravděpodobně jednou z příčin, proč se divocí koně nedožívali vysokého věku.
Zuby:
Funkce zubů - spodní a horní čelist vytvářejí v podstatě zrcadlový obraz, tedy chrup souměrný a stejnočetný. Z obou vyrůstá 6 řezáků, 3 po každé straně (dentes incissivi). Slouží k uchopení a utržení potravy. Dospělý kůň má ve spodní a horní čelisti pevně zakotveno 12 stoliček, z toho 6 zubů třenových (dentes praemolares) a 6 stoliček (dentes molares), vždy 3 a 3 na každé straně. Pomocí těchto zubů rozmělňuje přijatou potravu na hustou kaši. Mladí koně postrádají 3 zadní stoličky. Většině klisen chybějí i špičáky (dentes caninus), jsou zakrnělé. Špičáky jsou vyvinuty u hřebců. Hřebci mají tedy 40 zubů, klisny 36.
Zuby a lebka - aby se snížila značná hmotnost mohutné koňské lebky, jsou na každé straně tři vzduchem vyplněné dutiny. Nacházejí se v partiích pod očními oblouky. Kořeny stoliček často zasahují až do těchto dutin.
Řezáky:
Skus - jsou-li řezáky správně vyvinuty, dotýkají se při skusu hrany protilehlých zubů. Správný skus je životně důležitý zvláště pro divoké koně, neboť je na něm závislé ukusování trávy. Pokud se nesprávný skus objeví u domestikovaných koní, můžeme mu odpomoci tím, že zvířeti předkládáme řezanou potravu.
Špatný skus - Někteří koně mají horní čelist o něco delší, takže horní řezáky přesahují před spodní. Tuto vadu označujeme jako podkus. Mnohem vzácnější je případ, kdy řezáky spodní čelisti přesahují řezáky v horní čelisti - tzv. předkus.
Určování věku podle zubů:
Opotřebení zubů - stav zubů slouží také k určení stáří koně. Styčná plocha řezáků se s přibývajícím věkem obrušuje a právě na tomto projevu je založeno poměrně přesně stanovení stáří po 8. roce věku, kdy považujeme koně již za tělesně dospělého. Jedinci v tomto věku mají řezáky s výrazným sklonem. V deseti letech se na vrcholu horních řezáků objevuje rýha, která se pomalu rozšiřuje, až dosáhne báze zubu.
Mléčný a trvalý chrup - zuby hříbat označujeme jako mléčný chrup. V průběhu 5. roku dochází k jejich postupné výměně a vzniká tak trvalý chrup. Přibližně ve stejné době se dokončuje i anatomický vývoj kostí koně. Podle počtu vyměněných, eventuálně podle ještě zachovaných mléčných zubů, můžeme posuzovat, jaké výkony od mladých koní můžeme požadovat.

Zdroj:2D3

SBeeečka

4. května 2008 v 20:02 | Horse-boy |  ..::Úvod::..
♥♥♥Hoors[íí]ík*♥♥♥

Jak měřit výšku v kohoutku?

4. května 2008 v 14:41 | Horse-boy |  uvoood
Výška
Výška konía poníků je tradičněudávána v pěstech, ato od země po kohoutek.
Jedna pěst se rovná 10,16 cm.Jestliže je v popisu uvedeno, že je kůň
vysoký 15,2 pěsti, znamená to, že měří 15 pěstí a 2 palce.Výška poníků bývá
do 14,2 pěsti.

Zbarvení a znaky koníí

4. května 2008 v 14:35 | Horse-boy |  uvoood
Zbarvení a znaky
nějaké zbarvení a znaky konííí ... x)

Jak koně nakreslit? x)

4. května 2008 v 14:33 | Horse-boy |  uvoood
Malý Navodek jak nakreslit koně ... x)